Mezi Hájkem a Dalovicemi zase jezdí vlaky

Provoz na Podkrušnohorské trati byl na začátku dubna obnoven v obou kolejích ve zkušebním provozu s omezenou rychlostí na 50 km/hod.

Provoz na trati měl být podle plánů zprovozněn během května, přívětivé počasí v březnu ale stavbařům umožnilo dokončit bezstykovou kolej ve všech opravovaných úsecích u Dalovic. Zkušební provoz byl zaveden 8. dubna, a to na půl roku, tedy do října letošního roku.

Po spuštění trati do zkušebního provozu stavbaři ještě dokončovali úpravy drážního tělesa na sesuvu v km 178,850–179,000. Na sesuvu blíže k Dalovicím (km 181,100–182,200), který byl kolejově dokončen v listopadu loňského roku, stavbaři ještě v polovině května provedli napojení odvodnění pod mostem do vodoteče a opravili komunikaci pod mostem. Společnost STRIX Chomutov, která se na stavbě významně podílela, během dalších týdnů provede opravy přístupových komunikací, které byly poškozeny těžkou dopravou během stavby.

Vzhledem k novostavbám drážního tělesa, kde náspy dosahují až 18, resp. 10 metrů, jsou tyto náspy monitorovány pomocí čidel umístěných na svazích tělesa. Společnost H-PRO GEO navíc pravidelně měří geometrickou polohu koleje. V případě zjištěného poklesu koleje, bude neprodleně provedeno podbití. Po skončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude zaveden provoz normální traťovou rychlostí, čímž se po několika letech odstraní omezení rychlosti v úseku vytížené trati Chomutov–Cheb.

Ačkoliv jsou dvě nejvíce problematická místa v úseku mezi Hájkem a Dalovicemi nyní opravená, má Správa železnic vytipováno dalších několik lokalit, která je třeba rovněž v nejbližších letech opravit.

náspy dosahují až 18 metrů a jsou monitorovány pomocí čidel umístěných na svazích tělesa

Provoz na Podkrušnohorské trati byl na začátku dubna obnoven v obou kolejích ve zkušebním provozu s omezenou rychlostí na 50 km/hod

Důležitým objektem stavby byla rekonstrukce mostu přes místní komunikaci

Zkušební provoz byl zaveden 8. dubna, a to na půl roku, tedy do října letošního roku

 

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy