Labskou strání vedou nové cesty

10.11. 2021432x

Revitalizaci téměř dvou kilometrů polních cest u kaňonu Labe dokončil závod mostních a inženýrských staveb na sklonku září.

Projekt se týkal celkem čtyř polních cest, které mají především zajistit lepší dostupnost do této malebné lokality. Ze stavebního hlediska se jednalo o odstranění původních vrstev cest, které byly různého složení, realizaci nových spodních vrstev, trativodů či odvodnění, o přeložení veřejného osvětlení a položení finálních vrstev, které jsou nyní asfaltové nebo štěrkové. Finální povrch historické cesty, po které kdysi jezdila koňská spřežení, bude tvořit pískový mlat a odvodnění zajišťuje 8 ks bukových svodnic a vsakovacích jam.

I když jsou cesty stavebně dokončené, stavbaři ještě provádějí výsadbu nových stromů podél cest. Těch má být téměř sedmdesát. K projektu bylo nutné přistupovat zvlášť citlivě, protože zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. A jednání o konečné podobě cesty C3 s NP a Pozemkovým úřadem byla náročná a velmi těžko se hledal kompromis mezi požadavky obou úřadů.

Investorem projektu je Státní pozemkový úřad.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy