Kompletní rekonstrukce železničního mostu v Teplicích

Rozšíření dosluhujícího mostu a bezpečnější podchod pro pěší jsou hlavními důvody rozsáhlé rekonstrukce mostu přes Spojeneckou ulici.

Dvoukolejný most v intravilánu Teplic, asi 300 metrů od nádraží, převádí železniční trať spojující Teplice a Řetenice přes rušnou Spojeneckou ulici, která je hojně využívána jak automobilovou dopravou, tak chodci. K celkové rekonstrukci mostu Správa železnic přistoupila hned z několika důvodů. „Most je jednak starý a výrazná oprava by byla nevyhnutelná, dále je poměrně úzký a z hlediska využívání také chodci i nebezpečný,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí Karel Mikas ze závodu mostních a inženýrských staveb. Projekt proto počítá s kompletním zbouráním původního třináctimetrového mostu a s výstavbou nového mostu jehož délka bude přibližně 40 metrů.

Přípravné práce byly zahájeny v březnu letošního roku, první výluka, během které dochází k rekonstrukci první poloviny mostu, začala 8. dubna a potrvá až do 1. července letošního roku. Během této etapy dochází k bourání mostu pod první traťovou kolejí a k výstavbě nové poloviny mostu. Nový most bude oproti tomu původnímu výrazně jiný. „Významnou změnou bude s ohledem na rozšíření mostu realizace dvou středových ocelových pilířů založených na pilotách. Nové budujeme i krajní opěry, které zakládáme na mikropilotách. Nosnou konstrukci budou tvořit zabetonované železobetonové nosníky,“ představuje ve stručnosti projekt hlavní stavbyvedoucí. Ve stejném režimu bude pokračovat i rekonstrukce druhé poloviny mostu pod druhou traťovou kolejí, která bezprostředně naváže na konec výluky první etapy a potrvá do poloviny září tohoto roku. Na trati bude po celou dobu výstavby zachován jednokolejný provoz.

Součástí stavby je také rekonstrukce železničního svršku na mostě a jeho přechodových oblastech.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy