Jednokolejka v Lužických horách je opravená

20.12. 20171986x

Trať spojující obce mezi Českou Lípou a Jedlovou byla kvůli rekonstrukci téměř tři měsíce mimo provoz.

Rekonstrukce devítikilometrové regionální trati spočívala především v souvislé výměně starých pražců za nové betonové pražce (B03) a ve zřízení bezstykové koleje v mezistaničním úseku Mlýny – Jedlová. Součástí stavby byly rovněž opravy mostů a propustků. V Kytlicích vzniklo nové mimoúrovňové nástupiště.

Závod kolejových staveb měl na starost především výměnu pražců na více než čtyřkilometrovém úseku z Jedlové směrem k Mlýnům. Kromě toho stavbaři vybudovali nové stometrové nástupiště v zastávce Kytlice, které má již nástupní hranu 550 mm nad temenem kolejnice. Do souboru provedených prací závodu kolejových staveb patří ještě vybudování gabionové zdi dlouhé 65 metrů a vysoké 2 metry, zřízení 180 metrů trativodu nebo 170 metrů pražcové rovnaniny podél trati.

Zřízení bezstykové koleje v celém rekonstruovaném úseku bylo dílem střediska svařování a závod mostních staveb provedl opravu jednoho mostku a dvou propustků.

Nová gabionová zeď je dlouhá 65 metrů

Závod mostních staveb provedl opravu jednoho mostku a dvou propustků

Zřízení bezstykové koleje v celém rekonstruovaném úseku bylo dílem střediska svařování

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy