Historickou budovu na náměstí v Mnichově Hradišti vracíme do původní podoby

Po skoro roce trvající rozsáhlé rekonstrukci historické budovy Klubu na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti je patrné, jak bude objekt vypadat.

Oprava vnější části budovy od začátku patřila mezi nejnáročnější části rekonstrukce. Cílem projektu je vrátit jí pozdně klasicistní podobu, a to včetně obnovení tří někdejších trojúhelníkových průčelí, čímž dojde k celkovému sjednocení výrazu městských objektů, které jsou součástí radničního bloku. Objekt Klubu je totiž součástí bloku budov, které patří městskému úřadu, a zároveň se jedná o poslední část, která dosud nebyla zrekonstruovaná. Zrekonstruovat vnější část objektu o rozloze asi 1000 m2 se nám daří rychleji, než jsme počítali. A to navzdory tomu, že bylo nutné nejprve odstranit šedou břizolitovou omítku.

Do začátku léta, kdy má být objekt Klubu zrekonstruovaný, však našim stavbařům zbývá ještě spousta práce, zejména v horní části a uvnitř budovy. Stěžejní je co nejdříve dokončit kompletní rekonstrukci střechy s plochou kolem 500 m2, která byla v havarijním stavu. Zároveň s tím je nutné dokončit i stropy mezi prvním podlažím a půdou, kde bylo také nutné měnit nosné trámy a doplňovat ocelové konstrukce. Na druhou stranu v interiérech objektu již máme hrubé práce téměř hotové a dokončení bude následovat po zakrytí objektu.

Součástí rekonstrukce vnitřních prostor je i modernizace sálu v prvním podlaží, který získá především lepší akustiku, nové jeviště a variabilní možnost rozdělení. Dispozice vnitřních prostor se nijak výrazně nemění, spíš se jedná o určité sladění, které bylo nevhodnými zásahy narušeno. Částečně jsou vyměněná také stará okna, která nebyla vyměněna v dílčí fázi rekonstrukce v roce 2015.

Současná rekonstrukce, jíž je objednatelem město Mnichovo Hradiště je pokračováním předešlých menších oprav. Nejprve byla v roce 2015 provedena téměř kompletní výměna oken, v roce 2021 došlo k odvlhčení budovy za pomoci chemických clon. Poslední fáze opravy má budově navrátit původní vzhled, který je zachycen na dobových fotografiích. Jedná se nelehký úkol, protože za minulého režimu došlo k jakýmsi rekonstrukcím, které ale zcela znehodnotily historický význam objektu. Například bohatě zdobená fasáda byla zničena a překryta břizolitem. Dominantní vikýře byly zcela ubourané, vnitřní prostory dovybavené nevhodnými materiály.

Kompletně by měla být budova opravena v létě tohoto roku. Do opraveného objektu se poté nastěhují zaměstnanci městského úřadu.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy