Historické budově v Mnichově Hradišti vrátíme původní vzhled

Letos v březnu jsme začali na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti s rozsáhlou rekonstrukcí historické budovy tamního Klubu.

Objekt Klubu je součástí bloku budov, které patří městskému úřadu, a zároveň se jedná o poslední část, která dosud nebyla zrekonstruovaná.

Tým střediska pozemních staveb pod vedením Aleše Joba čeká náročný úkol. Budově má navrátit původní vzhled, který je zachycen na dobových fotografiích. „Za minulého režimu došlo k jakýmsi rekonstrukcím, které ale zcela znehodnotily historický význam objektu. Například bohatě zdobená fasáda byla zničena a překryta břizolitem. Dominantní vikýře byly zcela ubourané, vnitřní prostory dovybavené zcela nevhodnými materiály a prvky, a tak dále,“ vypočítává hlavní stavbyvedoucí Aleš Job jen několik položek ze seznamu prací, které bude nutné v následujícím roce provést. Oprava krovů a fasády bude navíc pod dozorem památkářů.

V první fázi prací, která začala v březnu a potrvá až do února příštího roku stavbaři opraví zejména krov a související prvky, které jsou v havarijním stavu, opraví komíny a vymění nevhodnou azbestovou krytinu. Plocha střechy je souhrnně kolem 500 m2. Současně s tím bude provedena kompletní rekonstrukce interiérů, včetně rozvodů inženýrských sítí. Do opraveného objektu se poté nastěhují zaměstnanci městského úřadu. Součástí rekonstrukce vnitřních prostor je i modernizace sálu v prvním podlaží, který získá především lepší akustiku, nové jeviště a variabilní možnost rozdělení. „Dispozice vnitřních prostor se nijak výrazně nezmění, spíš se jedná o určité sladění, které bylo nevhodnými zásahy narušeno,“ říká hlavní stavbyvedoucí. Částečně bude nutné vyměnit také stará okna, která nebyla vyměněna v dílčí fázi rekonstrukce v roce 2015.

Daleko náročnější bude oprava vnější části objektu, která má plochu přibližně 1000 m2. Současná šedá břizolitová omítka bude odstraněna a fasádě se vrátí její historizující, pozdně klasicistní podoba. Objekt rovněž získá zpátky tři někdejší trojúhelníková průčelí. Dojde tak k celkovému sjednocení výrazu městských objektů, které jsou součástí radničního bloku.

Současná rekonstrukce, jíž je objednatelem město Mnichovo Hradiště je pokračováním předešlých menších oprav. Nejprve byla v roce 2015 provedena téměř kompletní výměna oken, v roce 2021 došlo k odvlhčení budovy za pomoci chemických clon. Kompletně by měla být budova opravena na začátku léta příštího roku.

 

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy