Demolice výpravní budovy v Řetenicích

Modernizace železniční stanice v Řetenicích je sice již téměř dokončená, stavaři však ještě v rámci sjednaných víceprací demolují nevyužitou a zchátralou výpravní budovu.

Výpravní budova pozbyla využití v momentě, kdy se výpravčí z Řetenic přesunul na jednotné obslužné pracoviště (JOP) ve stanici Teplice v Čechách. Odtud je nyní řízen provoz na trati. Navíc vedle zdemolované výpravní budovy byl v rámci rekonstrukce stanice vybudován nový technologický objekt. „S ohledem na stáří objektu byla střecha, klempířské prvky a hydroizolace spodní stavby za hranicí své životnosti. V důsledku toho docházelo k prostupu vlhkosti do celého objektu. Současně na některých místech budova vykazovala statické poruchy,“ zdůvodnila rozhodnutí k demolici Správa železnic. Demolici výpravní budovy zahájil tým Martina Počty letos v únoru. „Kompletně hotovo, včetně terénních úprav budeme mít v dubnu. Budovu rozbíráme postupně bagrem, a to za provozu na trati. Z hlediska bezpečnosti ale máme i plánované krátké napěťové a kolejové výluky,“ říká Martin Počta. Materiál z demolice je částečně recyklován a bude použit na zpětné zásypy sklepů, zbytek je odvážen na skládku.

Správa železnic plánuje ve stanici Řetenice nahradit výpravní budovu modulárním systémem, tedy speciálními kontejnery, které dosud nikde v republice nejsou. Jeho výhodou má být i to, že by se na místě kontejnery podle potřeby buď přidávaly, nebo naopak ubíraly.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy