Další sesuv u Dalovic

16.9. 20201019x

Během sanace kilometrového úseku trati u Dalovic se směrem na Hájek objevil další sesuv.

Přibližně tři kilometry od prvotní stavby směrem na Chomutov byl objeven další aktivní sesuv. Jedná se o místo, kde naše společnost prováděla provizorní zprovoznění jedné traťové koleje po sesuvu v roce 2019 a místo je proto neustále monitorováno. Vzhledem k tomu, že instalovaná čidla zaznamenala pohyb svahu, přistoupil správce trati k vyhlášení havarijního stavu a k okamžité opravě. Zakázku získala naše společnost ve sdružení s partnery realizujícími stávající sesuv. Práce na odtěžení svahu byly zahájeny okamžitě.

Na trati od zhlaví stanice v Dalovicích až za most přes Vitický potok nadále panuje čilý stavební ruch. Cílem tamní stavby je stabilizovat náspy výšky až 18 metrů.

Na začátku září se stavba nacházela zhruba za polovinou, a to z důvodu navyšování prací na železničním spodku. Oproti očekávanému množství vytěžené zeminy kolem 60 tisíc m3 stavbaři museli vytěžit asi 100 tisíc m3.

V rámci stavby dochází také k rekonstrukci spodní stavby mostu přes místní komunikaci a Vitický potok a k náhradě ocelových nosných konstrukcí, které se nachází asi 18 metrů nad terénem. Na mostě je vybetonovaná klenba a pokračuje se dalšími betonovými konstrukcemi k římse. Stavbaři intenzivně pracuje také na sanaci opěr a křídel.

Původní rozsah stavby byl prodloužen ještě o přibližně 300 metrů dlouhý zářez směrem k Hájku, a to z důvodu odvodnění zářezu, vybudováním nového trativodu. Nový trativod kontrolovaně odvede vodu ze zářezu, aby neohrožovala navazující nově budované násypové těleso.

Směrem na Chomutov byl objeven další aktivní sesuv
Stabilizace tělesa v místě sesuvu u stanice Dalovice
Rozsah stavby je asi kilometr od zhlaví stanice Dalovice směrem ke stanici Hájek
V rámci stavby dochází také k rekonstrukci spodní stavby mostu přes místní komunikaci a Vitický potok a k náhradě ocelových nosných konstrukcí
Rekonstrukce spodní stavby mostu a náhrada ocelových nosných konstrukcí
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy