Budujeme další část cyklostezky v okolí Tuchlovic

Přibližně 2500 metrů dlouhá cyklostezka vedená východně od obce Tuchlovice má mimořádný význam. Propojí totiž dvě nedávno dokončené trasy. Vznikne tak ucelený tah mezi obcemi Lány, Tuchlovice, Srby a nádražím Kamenné Žehrovice. Na výstavbě tamních cyklostezek se významnou měrou podílí naše společnost.

Stejně jako u předchozí stavby Tuchlovice-nádraží Kamenné Žehrovice i tato nová cyklostezka je z velké části vedena na po zachovalé stavbě kolejového svršku vlečky, a to z obce Srby do dolu v obci Tuchlovice. Stezka navazuje na již vybudovanou část cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“, za zrekonstruovaným mostem přes silnici III/2382. Konec cyklostezky je na stávající cestě za solární elektrárnou, kde se napojuje na místní komunikaci, která je faktickým pokračováním cyklostezky do Lán. Vybudováním této cyklostezky dojde k propojení několika dalších cyklostezek a cyklotras v rozsahu propojení obcí Lány–Tuchlovice–Srby. Celková délka souvislé cyklotrasy tak bude více než deset kilometrů.

Cyklostezka využívá konstrukčních vrstev železničního svršku a stejně tak i konstrukčních vrstev účelové cesty, po které je částečně vedena. Cyklostezka budována v šíři tři metry s asfaltovým krytem. Z bývalého kolejového lože stavbaři nejprve odstranili zbylé pražce, a to i ležícími mimo stezku.

Budovaná cyklostezka překonává jedním mostem křížení s Tuchlovickým potokem a dvěma mosty stávající komunikace – rychlostní silnici R6 a silnici II/206. Špatný technický stav mostních objektů však vyžaduje jejich rekonstrukci, což vytváří nejnáročnější části celé stavby.

Výstavba cyklostezek v oblasti Tuchlovicka je dlouhodobým procesem. Před rokem 2010 nebyla v oblasti vybudována žádná infrastruktura pro cyklisty. Od té doby došlo k výstavbě 10,34 km cyklostezek a cyklotras. Nejen na správním území obce Tuchlovice, ale i v jejím okolí. Tuchlovice jsou tak příkladem, který je hodno následovat (a to se daří např. v Lánech). Snaha o výstavbu cyklostezek je výrazně podpořena i formou dotačních titulů – a tak díky Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy je možné cestovat krajinou na kole na vlak, ale i za poznáním a turistikou.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy