Budujeme další část cyklostezky v okolí Tuchlovic

27.8. 20141515x

Přibližně 2500 metrů dlouhá cyklostezka vedená východně od obce Tuchlovice má mimořádný význam. Propojí totiž dvě nedávno dokončené trasy. Vznikne tak ucelený tah mezi obcemi Lány, Tuchlovice, Srby a nádražím Kamenné Žehrovice. Na výstavbě tamních cyklostezek se významnou měrou podílí naše společnost.

Stejně jako u předchozí stavby Tuchlovice-nádraží Kamenné Žehrovice i tato nová cyklostezka je z velké části vedena na po zachovalé stavbě kolejového svršku vlečky, a to z obce Srby do dolu v obci Tuchlovice. Stezka navazuje na již vybudovanou část cyklostezky „Z Tuchlovic na nádraží“, za zrekonstruovaným mostem přes silnici III/2382. Konec cyklostezky je na stávající cestě za solární elektrárnou, kde se napojuje na místní komunikaci, která je faktickým pokračováním cyklostezky do Lán. Vybudováním této cyklostezky dojde k propojení několika dalších cyklostezek a cyklotras v rozsahu propojení obcí Lány–Tuchlovice–Srby. Celková délka souvislé cyklotrasy tak bude více než deset kilometrů.

Cyklostezka využívá konstrukčních vrstev železničního svršku a stejně tak i konstrukčních vrstev účelové cesty, po které je částečně vedena. Cyklostezka budována v šíři tři metry s asfaltovým krytem. Z bývalého kolejového lože stavbaři nejprve odstranili zbylé pražce, a to i ležícími mimo stezku.

Budovaná cyklostezka překonává jedním mostem křížení s Tuchlovickým potokem a dvěma mosty stávající komunikace – rychlostní silnici R6 a silnici II/206. Špatný technický stav mostních objektů však vyžaduje jejich rekonstrukci, což vytváří nejnáročnější části celé stavby.

Výstavba cyklostezek v oblasti Tuchlovicka je dlouhodobým procesem. Před rokem 2010 nebyla v oblasti vybudována žádná infrastruktura pro cyklisty. Od té doby došlo k výstavbě 10,34 km cyklostezek a cyklotras. Nejen na správním území obce Tuchlovice, ale i v jejím okolí. Tuchlovice jsou tak příkladem, který je hodno následovat (a to se daří např. v Lánech). Snaha o výstavbu cyklostezek je výrazně podpořena i formou dotačních titulů – a tak díky Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy je možné cestovat krajinou na kole na vlak, ale i za poznáním a turistikou.

 Sdílejte článek s přáteli či kolegy...

  • Sdílejte článek s přáteli
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy