35 dní bez provozu

2.6. 2021909x

Na modernizaci železničního uzlu v Plzni mezi  stanicí Plzeň-Koterov (včetně) a tzv. lobezským kolejištěm stanice Plzeň hlavní nádraží za měsíc začne nejnáročnější fáze celé stavby.

Od 2. července bude na 35 dní vyloučena z provozu  i do té doby provozovaná kolej. Stavbaři musí ve velmi krátkém čase především zřídit nový propustek pro dvě koleje, zdemolovat stávající jednokolejný most za stanicí Koterov směrem na Starý Plzenec, postavit místo něj mostní provizorium, zřídit lávku pro pěší, vložit nové předsunuté výhybky a zřídit nové staroplzeneckého zhlaví ve stanici Plzeň-Koterov. Kromě toho musejí stihnout ještě dokončit nové skupiny kolejí a trolejové vedení.

Po staré koleji budou vlaky opět jezdit od 5. srpna, a to přibližně do března příštího roku. Následně by měl být provoz převeden na druhou kolej, která již bude zcela dokončená. Přibližně ve stejném termínu bude dokončena také nová zastávka Slovany.

První stavební postup, který byl zahájen zkraje května, si vyžádal výluku jedné koleje mezi hlavním nádražím v Plzni a Koterovem. Stavbaři společností Chládek & Tintěra a Metrostav zatím zdemontovali stávající kolej na přibližně dva kilometry dlouhém úseku a začali s přípravou tělesa pro druhou kolej, která povede přibližně další dva kilometry od stanice Koterov směrem na Starý Plzenec.

Na bez mála čtyřkilometrovém úseku, kterého se 5. stavba rekonstrukce železničního uzlu Plzeň týká, panuje čilý ruch prakticky všude. Na začátku směrem od hlavního nádraží v Plzni stavbaři Metrostavu připravují tunel pro chystanou přeložku silnice I. třídy I/20. Po směru trati na Plzeň hl.n. je už dnes také zřejmé, kde se bude nacházet nově vznikající zastávka Slovany. Ve stanici Koterov se mostaři chystají na rekonstrukci mostu a kolejáři připravují nové kolejové uspořádání ve stanici. Za stanicí Koterov jsou již vidět základy budoucí lávky, která převede pěší přes rušnou silnici a železniční trať. Nejvýraznější část stavby navazuje vzápětí, kde již vznikl násyp pro druhou kolej, která povede až téměř ke křížení železnice s dálnicí D5.

Příprava tunelu pro chystanou přeložku silnice I. třídy I/20

Dnes už je zřejmé, kde se bude nacházet nově vznikající zastávka Slovany

Za stanicí Koterov jsou již vidět základy budoucí lávky

Násyp pro druhou kolej, která povede až téměř ke křížení železnice s dálnicí D5

 

 

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy