Zprovoznění sudé skupiny kolejí ve stanici Strakonice se blíží

2.11. 20141706x

Ve středu 10. prosince skončí v železniční stanici Strakonice výluka sudé skupiny kolejí. Cestující budou mít k dispozici nové, částečně zastřešené nástupiště, ke kterému se dostanou bezpečně nově budovaným podchodem.

Společnosti Chládek & Tintěra se podařilo během první velké výluky, která trvala necelé čtyři měsíce, zrekonstruovat sudou skupinu kolejí a vybudovat první nástupiště včetně podchodu. Výluka liché skupiny kolejí začne příští rok v březnu.

Během této výluky, která začala 22. 8. 2014, stavbaři vedle rekonstrukce sudé skupiny kolejí provedli také řadu souvisejících prací, jako rekonstrukci koleje ve směru Radomyšl, definitivní úpravy nového trakčního vedení, kabelovod, kabelové trasy, provizorní zabezpečovací zařízení, inženýrské objekty a inženýrské sítě. Důležitým stavebním objektem je rekonstrukce viaduktu u hřbitova, který převádí železnici přes nejdůležitější komunikaci ve městě. „Průjezd pod mostem proto musí být bezpodmínečně zachován. Nyní máme hotovou polovinu vrchní stavby mostu, spodní stavba je již kompletně zasanovaná,“ říká zástupce projektového manažera Vladimír G. Tolar.

Další výluka začne 16. 3. 2015 a potrvá až do 31. 7. 2015. Stavbaře čeká rekonstrukce liché skupiny kolejí, výstavba druhého ostrovního nástupiště, dokončení podchodu a všech ostatních částí projektu, jako je trakční vedení a především zabezpečovací a sdělovací zařízení.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy