Výstavba mateřské školy v Ploskovicích

4.8. 20181724x

Na začátku prázdnin začalo středisko pozemních staveb budovat novou školku pro 24 předškoláků.

Školka vzniká v nově zastavované části obce Ploskovice, kde závod mostních a inženýrských staveb na zasíťoval čtrnáct parcel. Jednalo se o vodovod, splaškovou kanalizaci a odvodnění místní komunikace. Pokládku inženýrských sítí dokončil závod mostních a inženýrských staveb v květnu. Celkem se jednalo o přibližně 200 metrů splaškové kanalizace, 435 metrů dešťové kanalizace a 360 metrů vodovodu. Dešťová kanalizace je napojena na stávající síť s vyústěním do tamní vodoteče. Splašková kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod, která je v sousedství nových parcel.

Mateřskou školku tvoří jednopodlažní budova s rozlohou 540 m2. Součástí projektu je realizace zázemí, které je pro školku typické – jedná se především o altánek, dětská hřiště, pískoviště, ale také parkoviště a zeleň.

Objekt budovy je založen na základových pasech. Nosné a obvodové zdivo je cihlové, střecha bude sedlová s podkrovím, které bude možné v budoucnu přizpůsobit potřebám školky. Dominantním prvkem objektu bude fasádní obklad z modřínových panelů, který doslova splyne s přírodou. Na výstavbu bude mít středisko pozemních staveb zhruba rok od předání staveniště.

Hrubá stavba roste jako z vody

Vizualizace budoucí školky

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy