Ve stanici Bohosudov začaly přípravné práce

10.9. 20201079x

Rozsáhlá úprava stanice a navazujících úseků trati potrvá až do konce roku 2022.

Stavební práce na rekonstrukci stanice začaly předáním obvodu stavby v polovině července letošního roku. Během srpna začali stavbaři s přípravnými pracemi, které potrvají do dubna příštího roku. Od května pak začnou hlavní výluky na trati.

V rámci přípravných prací je vyloučena z provozu pouze lichá skupina kolejí ve stanici Bohosudov. „S ohledem na zrušení vlečky Fluorit koncem roku, je potřeba vybudovat novou 3,6 m vysokou rampu na liché straně kolejí a zřídit k ní provizorní napojení s novou výhybkou. V rámci propojení pak dojde i ke snesení zrušených kolejí a ke zřízení odvodnění,“ vysvětluje postup prací ředitel stavby Marián Žúbor. Kromě toho stavbaři začnou s úpravami výpravní budovy, kde budou nově umístěny technologie k provozu trati.

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov spočívá v kompletní rekonstrukci stanice Krupka-Bohosudov, která se vrátí ke svému historickému názvu Bohosudov. Součástí prací bude rekonstrukce železničního svršku i spodku, nástupišť, železničních přejezdů, mostů a propustků, pozemních objektů, trakčního vedení, osvětlení, ale také instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. Dále bude provedena rekonstrukce mezistaničního úseku Chabařovice–Bohosudov a dále první a druhé traťové koleje mezi Bohosudovem a Teplicemi v Čechách. Na druhém zmiňovaném traťovém úseku na Teplice dojde ke zrušení jednoho ze čtyř úrovňových přejezdů, místo kterého vznikne velký podjezd s železobetonovou těsněnou vanou, se silnicí, cyklostezkou a chodníkem pro bezpečný a plynulý průjezd silniční dopravy, chodců a cyklistů.

Zhotovitelem se na základě výsledků výběrového řízení stala společnost složená z firem Chládek & Tintěra, a.s., (66,6 %), AŽD Praha s.r.o. (20,8 %) a Elektrizace železnic Praha a.s. (12,6 %).

V rámci přípravných prací je vyloučena z provozu pouze lichá skupina kolejí
Stanice Krupka-Bohosudov se vrátí ke svému historickému názvu Bohosudov
Na liché straně kolejí vznikne provizorní napojení s novou výhybkou

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy