V Bohosudově na půl plynu

S ohledem na roční odklad výluk pokračují na trati v okolí stanice Bohosudov práce realizovatelné mimo výlukový režim.

Přibližně roční odklad výluk, které jsou nezbytné pro realizaci kompletní rekonstrukce stanice Krupka-Bohosudov a navazujících částí trati v souhrnné délce přes pět kilometrů, způsobilo zdržení prací na stavbě v okolí Bíliny a dále kvůli opravě havarijního stavu kolejí a výhybek ve stanici Úpořiny, kde došlo k vykolejení vlaku na podzim loňského roku.

Realizační tým Mariána Žúbora se tak snaží vyjít vstříc investorovi a v rámci možností realizovat v předstihu objekty, které nevyžadují vyloučení trati z provozu. Stavbařům se od zahájení stavby, ke kterému došlo v polovině loňského roku podařilo dokončit obří, 3,6 metru vysokou nakládací rampu, která bude složit především společnosti FLUORIT jako náhrada za zrušenou vlečku. K rampě bylo nutné na liché straně kolejí zřídit ještě provizorní napojení s novou výhybkou. V rámci propojení došlo ke snesení zrušených kolejí a ke zřízení odvodnění.

V bezvýlukovém režimu bylo možné zrekonstruovat některé umělé objekty, přeložky inženýrských sítí a také výpravní budovu ve stanici Bohosudov, se kterou se počítá jako s technologickým objektem. Nový vzhled budovy se chýlí ke konci, ovšem úplné zprovoznění objektu bude možné až na konci stavby v roce 2023.

Stavbaři dále pracují na základech nových trakčních stožárů, kterých je v předmětném úseku přibližně 260 a pracuje se i na přeložkách kabelových tras. V rámci možností nakonec bude možné v tomhle roce rekonstruovat 1. a 2. traťovou kolej na 1200 metrů dlouhém úseku mezi Bohosudovem a Chabařovicemi, kde dojde k rekonstrukci železničního svršku, spodku a trakčního vedení.

3,6 metru vysoká nakládací rampa bude složit jako náhrada za zrušenou vlečku

3,6 metru vysoká nakládací rampa bude složit jako náhrada za zrušenou vlečku

Výpravní budova ve stanici Bohosudov jako technologický objekt

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy