Trať mezi Vroutkem a Kryry zrychlila

12.8. 2021708x

Postupná oprava železniční trati Žatec–Plzeň zrychluje jízdu vlaků a zkracuje tak i jízdní dobu.

Dalším opraveným úsekem na zmíněné trati je přibližně čtyřapůlkilometrový mezistaniční úsek Vroutek a Kryry na Lounsku, který navázal na loni dokončený čtyřkilometrový úsek Kryry–Petrohrad.

Těžká střední oprava úseku Vroutek–Kryry odstranila zejména propady rychlosti. Stavbaři závodu kolejových staveb kompletně zrekonstruovali celý železniční spodek a svršek. Na zhruba polovině trati bylo nutné s ohledem na špatné podloží provést těžkou sanaci pomocí vápenocementové stabilizace a ve zhlaví stanice Kryry sanovat podloží betonem. Na trať byly použitý nové pražce i kolejnice. Celkem se jednalo o zhruba 8500 kusů betonových pražců a 9 kilometrů kolejnic. K tomu je ještě třeba připočítat jednu novou výhybku na betonových pražcích, která byla vložena ve zhlaví stanice Kryry.

Kromě prací v mezistaničním úseku došlo také na úpravy ve stanici Kryry, kde je provedena rekonstrukce dvou výhybek a 1. a 3. staniční koleje délek 495, resp. 498 metrů. V rámci oprav ve stanici Kryry došlo také na rekonstrukci dvou nástupišť délek 150 metrů.

Stavbaři dále provedli přeložky řady inženýrských sítí v souhrnné délce asi 2000 metrů, zřídili podél trati asi 3000 metrů nového odvodnění, postavili 400 metrů gabionových zdí, přes 600 metrů pražcových rovnanin pro rozšíření stezky podél trati a kolem 150 metrů ochranného plotu k zabránění eroze svahů.

Na trati se nacházejí celkem čtyři železniční přejezdy, které byly rovněž zrekonstruované. Závod mostních staveb se na projektu podílel rekonstrukcí čtyř poměrně velkých mostů, z nichž některé jsou kamenné, a devíti propustků.

Pozoruhodná je také bilance zemních prací. Stavbaři museli vytěžit kolem 25 tisíc tun zeminy a kameniva. Přibližně polovina z toho byla po recyklaci vrácena zpět, druhá polovina štěrkové drtě je nová.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy