Stanice Vlkov u Tišnova projde zásadní úpravou

7.2. 2024297x

Na konci loňského roku jsme získali další významnou zakázku na železnici, a to opět na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Rekonstrukci provádíme ve sdružení se společností Elektrizace železnic Praha. Naším hlavním subdodavatelem bude společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod.

Zásadním bodem celé rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova je přemístění nástupišť blíže k zástavbám obcí Vlkov a Osová. Stávající nástupiště i podchod k nim bude zdemolován a stejně tak stávající výpravní budova, kterou nahradí skromnější technologický objekt. Nová nástupiště vybudujeme asi o kilometr dále ve směru na Havlíčkův Brod.

Kromě přemístění nástupišť bude součástí projektu také kompletní rekonstrukce železničního spodku a svršku dopravních a vybraných manipulačních kolejí v celkové délce kolem šesti kilometrů.

Výstavba nových, 140 metrů dlouhých nástupišť blíže obcím Vlkov a Osová, si vyžádá mírné napřímení trati. Kvůli tomu bude nutné zdemolovat a nově postavit most přes silnici napojující průmyslový areál. Dále dojde k rekonstrukci dalšího mostu v předmětném úseku a k rekonstrukci dvou propustků. Úpravy spojené s úpravami kolejí si vyžádají vložení více než dvaceti nových výhybek. Koleje v původní stanici totiž budou prodloužené na maximální možnou délku, aby zde mohly bezpečně zastavovat 740 metrů dlouhé nákladní vlaky.

Modernizace se dotkne také trakčního vedení, silnoproudých i slaboproudých rozvodů, osvětlení a v neposlední řadě staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz bude následně řízen z Křižanova, výhledově pak z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov.

Hlavní práce na rekonstrukci stanice začnou během března, kdy bude na trati úplná výluka. Ta potrvá až do konce srpna. S uvedením stanice do kompletního provozu se počítá na konci tohoto roku.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy