Rozšíření základní školy v Černošicích-Mokropsech

7.6. 20181510x

O další dvoupodlažní objekt s technickými učebnami a sborovnami se příští rok rozroste černošická základka.

Výstavbu objektu o půdorysných rozměrech 39 x 15 metrů provádí středisko pozemních staveb pod vedením Petra Suchého. Jeho tým již pro základní školu v Černošicích postavil sportovní halu a půdní vestavbu nad objektem školy. Společnost Chládek & Tintěra je navíc podepsána také pod novým centrálním vstupem do školy, který je v provozu druhým rokem.

Nový objekt školy bude přistavěn a propojen v zádní části budovy, která přiléhá k vysokému svahu. Stavba bude založena na mikropilotách a železobetonové základové desce. První patro objektu bude převážně monolitické z železobetonu, druhé patro stavbaři vyzdí. Střecha objektu s proměnnou výškou bude plochá, nižší část je navržena s vegetačním souvrstvím. Součástí přístavby je také výtah.

Největší překážkou je přístup na staveniště. Vlastně je jen jeden, a to tak malý, že tam neprojede žádné nákladní auto, byť by bylo i malé. K dopravě veškerého materiálu tedy musí stavbaři využít 45 metrů vysoký věžový jeřáb, který bude stát před školou. Stavbu, která je vlastně za školou, bude zásobovat přes střechu hlavní budovy školy.

Stavební práce na přístavbě začaly letos v únoru. Dokončení stavby, kterou zadalo město Černošice, bude v polovině příštího roku.

Vizualizace budoucí přístavby

Vizualizace budoucí přístavby

Vizualizace budoucí přístavby

Staveniště v polovině května 2018

Staveniště v polovině května 2018

Jediný přístup na staveniště

 

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy