Rozšíření kanalizace v Konárovicích na Kolínsku

V další etapě rozšiřování technické infrastruktury v obci zrealizoval závod mostních a inženýrských staveb téměř 650 metrů nové splaškové kanalizace.

Výstavba nové kanalizace DN 250, se kterou jsme začali ve druhé polovině června letošního roku, byla situována do místní části Zadní zájezd a navazovala na výstavbu v předešlých etapách. Nově vybudovaná gravitační kanalizace je napojena do stávající čerpací stanice odpadních vod, odkud pak splašky vedou do místní čistírny odpadních vod.

Kromě výstavby hlavního řadu bylo naším úkolem vybudovat dalších asi 110 metrů kanalizace DN 150 k domovním přípojkám zakončených revizní šachtou, kterých je dvacet.

Vedení kanalizace je situováno pod tělesem místní komunikace. „Průměrná hloubka uložení potrubí je kolem 2,8 metru. Součástí naší zakázky bylo také zhotovení konstrukční vrstvy komunikace v místě výkopu a odvodnění nově navržených zpevněných ploch,“ říká k projektu hlavní stavbyvedoucí Fridrich Herceg.

Investorem projektu je obec Konárovice, které bylo hotové dílo předáno na konci září tohoto roku.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy