Rekonstrukce mostu v Žatci skončila o týden dříve

10.6. 20201139x

Starý klenbový jednopolový most na trati Most–Žatec vyztužila ocelová konstrukce.

Most převádí poblíž stanice Žatec jednokolejnou trať přes koryto potoka. Důvodem rekonstrukce, která začala v lednu a skončila 10. června byl špatný technický stav kamenné klenby. Projekční řešení opravy spočívalo ve vsunutí a zabetonování ocelové flexibilní konstrukce vejčitého tvaru o průměru 2,7 až 3,4 metru, která je vytažena na celou délku šikmých křídel. Šířka mostu se tak zvětšila ze stávajících 30 metrů na 70 metrů. Na druhou stranu se výrazně zmenšil profil, který byl v původním stavu zbytečně velkorysý.

Projekt představoval značné nároky na materiál. „Jenom betonu na obsyp konstrukce jsme spotřebovali asi 500 m3. Na zásyp kolem křídel padlo dalších asi 2500 tun štěrku,“ počítá hlavní stavbyvedoucí Jiří Vlček. Další materiál připadl na rozsáhlé zádlažby na straně vtoku a výtoku.

Oprava mostu, který se nachází v km 204,200 trati Most–Žatec, měla být podle harmonogramu hotová 16. června. Provozu na trati se rekonstrukce nijak nedotkla. Investorem je Správa železnic, státní organizace.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy