Recyklace materiálů na železničních stavbách

12.5. 2022420x

Postupný nedostatek stavebních materiálů a jejich zvyšující se cena nutí investory i zhotovitele vymýšlet řešení, jak znovu využít vyzískané hmoty pro opětovné zabudování do staveb.

Příkladem je rekonstrukce stanice v Roudnici nad Labem, kde se stavebník, Správa železnic, rozhodl vytěžený štěrk a další vhodné materiály v maximální možné míře zrecyklovat. Stavbaři společnosti Chládek & Tintěra, a.s., jakožto zhotovitelé projektu, vytěžený štěrk navozili pomocí výklopných vagonů na deponii, která byla za tímto účelem zřízena nedaleko stanice v Roudnici nad Labem. Pomocí recyklačních strojů následně kamenivo vyčistili a roztřídili dle různých frakcí. V první etapě se jednalo přibližně o 4000 tun vytěženého štěrku. Z toho bude použito zpět více než 70 %, ve formě štěrkodrtí a štěrku do kolejového lože. Recyklace má hned dvojí výhodu. Dochází k úsporám jak na nákupu a dopravě nového materiálu, tak i za uložení na skládku. Znovupoužití materiálu má samozřejmě i značný environmentální dopad a je zřejmé, že tlak na recyklaci bude stále větší.

Ačkoliv projekt počítal s použitím nového materiálu z lomu, investor, kterým je Správa železnic, se změně projektu nebránil. Do budoucna se recyklace materiálů ve stavebnictví stane povinností, což je patrné již dnes. Projekty s podporou evropských fondů totiž přímo nařizují recyklaci použitých materiálů.

Kromě recyklace štěrku používaného do konstrukcí železničního svršku, spodku a nástupišť, stavbaři v Roudnici nad Labem recyklují také staré betonové prvky, které drtí a používají zpět do zásypů a výplní nástupišť.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy