První etapa sanace železničního náspu ve stanici Karlovy Vary skončila

Sanace náspu v místech chebského zhlaví karlovarského horního nádraží zahrnovala opatření, která zabrání dalšímu pronikání podzemních vod do tělesa náspu a do přímého podloží.

Během první etapy sanace náspu, která začala přípravnými pracemi na konci října loňského roku a skončila letos 30. dubna, závod mostních a inženýrských staveb vybudoval skoro deset metrů hluboké a 100 metrů dlouhé odvodňovací žebro nad tělesem náspu. „Pomocí tří šachet, kdy nejdelší je 20 metrů hluboká, je nyní voda přečerpávána přes sedimentační nádrž do nedalekého propustku,“ vysvětluje princip provedených opatření hlavní stavbyvedoucí Petr Novák. Není to ale jediné opatření, které bylo nutné rychle provést. Nad rámec původního projektu museli stavbaři na druhé straně náspu vybudovat ještě 44 metrů dlouhou mikropilotovou stěnu, o kterou se násep zapře. Piloty jdou do hloubky kolem 14 metrů. S vybudováním této stěny souvisela ještě přeložka drážních kabelů.

Na dokončenou první etapu naváže ještě druhá etapa, která zajistí dlouhodobou stabilitu tohoto náspu. „V současné chvíli druhou etapu sanace projektujeme. Se stavebními pracemi bychom chtěli začít letos v srpnu,“ říká hlavní stavbyvedoucí. Ve druhé etapě bude realizována zejména nová konstrukce železničního tělesa, snesení, zpětná montáž železničního svršku a úprava trakčního vedení. Práce by měly skočit na jaře příštího roku.

V současné chvíli v daném úseku stále platí omezený průjezd vlaků pouze po koleji číslo 2, a to sníženou rychlostí 10 km/h.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy