Partneři Konference Železnice

3.12. 20151591x

Hlavním partnerem nejvýznamnější konference týkající se problematiky železniční dopravy se v tomto roce stala také společnost Chládek & Tintěra a.s.

Jubilejní dvacátý ročník konference se uskutečnil ve středu 25. listopadu v kongresovém centru pražského hotelu Olšanka. Setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů železniční dopravní cesty má v rámci konference jako hlavní poslání výměnu poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky. Silné zastoupení mezi přednášejícími proto měla Správa železniční dopravní cesty, Ministerstvo dopravy, poskytovatel dotací a příspěvků Státní fond dopravní infrastruktury a dále zástupci projektantských a dodavatelských firem.

Jedním z témat konference byla také výstavba vysokorychlostních tratí, kterou společnost Chládek & Tintěra dlouhodobě podporuje. U příležitosti konference byly účastníkům distribuovány poslední Hroch noviny, kde se nad VRT zamýšlí generální ředitel projektantské společnosti SUDOP PRAHA Tomáš Slavíček a obchodní ředitel společnosti Chládek & Tintěra Pavel Stoulil.

Dalšími diskutovanými tématy byly například Studie proveditelnosti železničních staveb v roce 2015;  Investice SŽDC v rámci OPD1, vstup do období OPD2 a CEF; Rozpočet SFDI a financování dopravní infrastruktury; Příprava staveb v programovém období 2014-2020 nebo Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy