Nové mosty v Písečné na Českolipsku

Dvě nová přemostění místní komunikace přes vodoteč v Písečné u České Lípy provedl od června do srpna tohoto roku závod mostních staveb. Stávající mosty byly kvůli špatnému technickému stavu uzavřené.

Oba mosty se nacházejí jen pár desítek metrů od sebe a převádějí místní komunikaci vedoucí k rekreačním objektům přes klikatící se Dobranovský potok. Stav původních mostních konstrukcí byl natolik špatný, že bylo nutné mosty odstranit a vystavět zcela nové. Jeden most je dlouhý 3,5 metru a skládá se ze tří železobetonových rámů, druhý je pětimetrový a sestává ze čtyř železobetonových rámů. „Vzhledem k tomu, že jeden z mostů je kolmý vůči vodoteči, museli jsme na obou koncích dobetonovávat ještě klíny,“ upřesňuje popis mostů hlavní stavbyvedoucí Miroslav Běhavý.

Budování mostů přes vodoteče s sebou vždy nese riziko zvýšené hladiny toku a tím zaplavení stavby. A ne jinak tomu bylo i v Písečné. „S vodou jsme bojovali od samého začátku. Potýkali jsme se neustále s přítoky spodní vody, které nám způsobovaly borcení břehů stavební jámy. A to podotýkám, že jsme před zahájením stavby provedli provizorní odklonění toku,“ upozorňuje na spodní prameny, které se do prostoru staveniště dostávaly přes tekuté písky, hlavní stavbyvedoucí.

Prefabrikované železobetonové rámy stavbaři sesadili na místě. Kvůli spodním pramenům museli u kratšího mostu na dno koryta usadit ještě spodní panely jako pevný základ. Sesazené díly mostu následně utěsnili, zabetonovali vrchní desku a křídla mostu včetně izolace mostovky. Na závěr provedli drenáže, zásypy a betonáž mostních říms. Povrch nového mostu je z dvouvrstvého asfaltu. „Na první pohled to nebyla náročná stavba, ale opak je pravdou. Voda dokáže vždy překvapit a v případě poměrně silného proudu Dobranovského potoka to platilo dvojnásob. Chvála za zdařile dokončené dílo patří především mistrovi stavby Františku Hálovy a partě mostařů, která dokázala neustále vymýšlet nová opatření proti zaplavování,“ poukazuje na přístup realizačního týmu Miroslav Běhavý.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy