Nová mycí linka pro vlaky

10.5. 2023249x

Ve středisku údržby Českých drah v Havlíčkově Brodě jsme dokončili novou mycí linku železničních kolejových vozidel.

Výstavbu nové myčky jsme realizovali pro národního dopravce České dráhy přibližně 15 měsíců. Ke slavnostnímu zprovoznění došlo 4. května za účasti zástupců Českých drah, konkrétně místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele ČD pro servis Michala Krause, obchodního ředitele naší společnosti Pavla Stoulila, senátora Jana Tecla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro dopravu Miroslava Houšky a řady dalších. „Výstavba mycí linky nám dala velké zkušenosti a reference, které využijeme v dalších výběrových řízení na obdobné stavby,“ zmínil v projevu Pavel Stoulil.

Hala nové myčky je dlouhá 67 metrů a na šířku má více než osm a půl metru. Současně s myčkou vznikl i technologický objekt o rozměrech 15,7 × 5,6 metru. Nová myčka především zjednoduší mytí a umožní vyčistit větší množství vlaků. Díky celoročnímu provozu se navýší denní kapacita mytí na 25 vozidel za 24 hodin. „Mycí linka bude v maximální míře spořit vodu, protože bude až z 80 % využívat vodu recyklovanou. Realizace tak výrazně přispěje ke zlepšení ekologických aspektů údržby vozidel v regionu použitím moderního zařízení, technologií a postupů s minimalizací dopadů na životní prostředí,“ řekl během slavnostního otevření myčky Michal Kraus.

Proces mytí je obousměrný a plně automatický. Nová mycí linka umožní dva způsoby mytí jednotlivých vozidel. Při stacionárním mytí vozidlo nebo souprava (s maximální délkou 55 metrů) stojí a v pohybu je mycí portál, který čistí na základě nastaveného mycího programu. Během průjezdného mytí vlak projíždí skrz halu, zatímco mycí portál stojí a pracující kartáče čistí projíždějící vozidlo.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy