Nádraží v Roudnici připomíná velké staveniště

V polovině června letošního roku začala druhá etapa rekonstrukce nádraží v Roudnici nad Labem, ve které je soustředěno největší penzum prací.

Cílem druhé etapy je především rekonstrukce liché skupiny kolejí, výstavba zcela nového poloostrovního nástupiště, a především rekonstrukce podchodu mezi výpravní budovou a nástupišti. Kromě toho, že podchod navíc propojí nové ostrovní nástupiště, tak tam také přibydou výtahy pro bezbariérový přístup. Nové ostrovní nástupiště vzniká zhruba uprostřed stanice, a to redukcí počtu kolejí ve stanici.

Rekonstrukce železniční stanice má v aktuální fázi výstavby významný vliv pro cestující. Vzhledem k uzavřenému podchodu, kterým se cestující dostávali na ostrovní nástupiště nejblíže u Labe museli stavaři zřídit dočasný úrovňový přechod přes provozované kolejiště. Na jejich bezpečnost dohlíží pracovník Správy železnic, který před průjezdem vlaku přechod uzavírá. „Z tohoto důvodu stavbaři chtějí podchod zprovoznit co nejdříve. Pokud nenastanou nějaké komplikace, tak by mohl být otevřen během října. Druhá etapa, a tím i celá rekonstrukce stanice, má při tom skončit až v polovině prosince tohoto roku. Cestující také musejí v těchto dnech počítat s absencí parkoviště u nádraží, které je s ohledem k rekonstrukci podchodu zasahující až do výpravní budovy a kvůli provizornímu přístupu k vlakům uzavřené.

Z liché skupiny kolejí, jejíž rekonstrukce je předmětem druhé etapy rekonstrukce stanice, zůstanou jen průběžné koleje číslo 1 a 3. Místo páté koleje, ze které se stane kusá kolej bez trakčního vedení, vznikl prostor pro nové nástupiště. Ve stanici tak budou tři zastřešená nástupiště – dvě ostrovní a jedno vnější u výpravní budovy. Během letních prázdnin dochází v úseku snesené liché skupiny kolejí především na zemní práce související s postupnou realizací nového železničního spodku, kabelovodu a se zakládáním zastřešení nového nástupiště. Chybějící polovina liché skupiny staničních kolejí a rozsáhlá rekonstrukce podchodu vytváří v místě stanice dojem obrovského staveniště.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy