Na trati z Teplic do Bohosudova jsme zvládli i druhou velkou výluku

29.11. 2022269x

Rekonstrukce přibližně čtyřkilometrové trati z Teplic do Bohosudova má za sebou další významný milník. Projektovému týmu Mariána Žúbora se podařilo zrekonstruovat i první traťovou kolej.

Výluka pro tuto etapu stavby začala 1. srpna a skončila podle plánu 26. listopadu. Oprava druhé traťové koleje, kterou jsme zrekonstruovali jako první, byla provedena ve výluce od dubna do července letošního roku.

Ačkoliv se jedná o stejně dlouhý úsek, druhá etapa byla mnohem náročnější. „V případě druhé traťové koleje, která byla zprovozněna již v srpnu, jsme kompletně opravovali železniční spodek a svršek v součtu na zhruba polovině trasy. U první traťové koleje jsme však museli za stejnou dobu opravit spodek a svršek v celé délce, tedy na 3,5 kilometrech trati,“ vysvětluje ředitel stavby Marián Žúbor rozdíl mezi opravou první a druhé traťové koleje z Teplic do Bohosudova. Na úspěšné zvládnutí druhé etapy mělo podle ředitele stavby významný vliv včasné dokončení výstavby mostních objektů a stožárů trakčního vedení a zvládnutá koordinace prací na svršku a spodku s těmito, a i ostatními pracemi na TV, zabezpečovacím zařízení, kabelových rozvodech a nástupišti. Stavbaře ještě čeká dokončit práce mimo výluky na řadě objektů. Zejména se jedná o dokončení podjezdu pod tratí v ulici Emilie Dvořákové, jehož hlavním smyslem je náhrada za přejezd, a tím zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na velmi frekventované ulici. Technicky náročná byla, a ještě stále je, kompletní rekonstrukce mostu přes silnici I/30 v Soběchlebech, kde bylo nutné provést úpravy pro zachování obsluhy tamní vlečky i během rekonstrukce mostu.

Po zimní přestávce začne další náročná část projektu, a to rekonstrukce samotné stanice Bohosudov.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy