Na páté stavbě železničního uzlu v Plzni se čile pracuje

30.1. 2023266x

Přibližně půl roku zbývá stavbařům na dokončení přestavby téměř čtyřkilometrového úseku železniční trati mezi Koterovem a Lobzy.

Zásadním objektem celé 5. stavby uzlu Plzeň je vybudování zárodku budoucího silničního tunelu, který povede pod železnicí. Jedná se o nejnáročnější část celého projektu, a to jak z technického hlediska, tak organizačního a časového. Dokončení celé stavby závisí na dokončení tunelového zárodku. Podle harmonogramu má být tunelový zárodek dokončen do konce února. Následně pak bude možné dobudovat v tomto úseku zásypy tunelového objektu, železniční spodek a svršek pro obě koleje, a to až do stanice Plzeň hl. n. – obvod Lobzy, kde se stavba napojuje na již dokončenou modernizaci uzlu Plzeň.

Stavbařům společností Chládek & Tintěra a Metrostav se daří držet harmonogram stavby. V dubnu roku 2022 byl převeden provoz vlaků na novou sudou kolej a začaly práce na budování liché koleje. „Nyní máme hotovou lichou kolej od začátku stavby v Koterově, kde trať směrem na Starý Plzenec přechází do jednokolejného uspořádání, až k rekonstruovanému mostu ve stanici Koterov. Do obvodu stanice Lobzy, kde je konec stavby, nám zbývá dobudovat přibližně 1300 metrů liché koleje,“ rekapituluje aktuální stav projektu specialista železničního svršku a spodku Jakub Vysoký. V obvodu stanice Koterov bylo nutné dobudovat zcela nový železniční spodek pro druhou kolej, protože úsek mezi stanicí a Staroplzeňským zhlavím byl do zahájení stavby jednokolejný. Přidání druhé koleje si vyžádalo rozšíření mostu a poměrně rozsáhlé zemní práce při rozšiřování náspů pod železničním tělesem.

Mezi stanicí Koterov a stanicí Lobzy byla trať dvoukolejná již před zahájením stavby. V rámci projektu tak dochází především k rekonstrukci trati, mostu ve stanici Koterov a k novému uspořádání zastávek. Původní stanice Plzeň-Koterov bude pro osobní dopravu zrušená. Náhradou je nová zastávka Slovany s lepším propojením na další spoje hromadné dopravy.

Na konci loňského roku bylo dokončeno nástupiště u druhé traťové koleje v zastávce Slovany včetně lávky přes kolejiště a bezbariérového přístupu za pomoci výtahu.

Zprovoznění celého dvoukolejného úseku z nádraží v Plzni až ke Starému Plzenci je naplánované na červen příštího roku. Následovat budou ještě omezení v souvislosti s dokončovacími pracemi.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy