Most přes Valdštejnovu cyklostezku se pomalu rýsuje

10.4. 20191484x

Výstavba přeložky místní komunikace v chebské části Podhrad vyvolala potřebu nového mostu přes stávající cyklostezku Cheb-Waldsassen.

Stavbu mostu zahájil závod mostních a inženýrských staveb přípravnými pracemi na začátku listopadu loňského roku. Do června tohoto roku musí stavbaři postavit sedm metrů nad terénem objekt s délkou nosné konstrukce téměř 30 metrů a šířkou 6,5 metru, který převede přeložku pozemní komunikace MO2k 6,5/6,5/40 (SO 102) nad cyklostezkou Cheb–Waldsassen.

Založení mostu je plošné na monolitických železobetonových pasech a dříku z betonu a výztuže. Základ opěry Háje je rozdělen na sedm dilatačních celků a opěry Jesenice na osm dilatačních celků. Spodní stavbu mostu vytvoří monolitické železobetonové stěny, nosnou konstrukci mostu přesypaný flexibilní ocelový polorám Multiplate 200. Na šikmých okrajích polorámu plnících současně funkci rovnoběžných křídel mostu, bude s ohledem na výraznou šikmost (59°) provedena železobetonová ztužující římsa. Most bude opatřen silničními svodidly, zábradlím a svahovým skluzem.

Hutnění základové spáry v březnu 2019
Zakládání spodní stavby v březnu 2019
Flexibilní ocelový polorám Multiplate 200 v dubnu 2019
Pod mostem projede i nákladní auto
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy