Mezi Plzní-Koterovem a Plzní-Lobzy po nové koleji

8.4. 2022659x

Ve čtvrtek 14. dubna letošního roku nastane významný milník realizace stavby „Uzel Plzeň 5. stavba, Lobzy–Koterov“. V tento den bude provoz převeden na novou kolej a první osobní vlaky projedou po nové koleji 15. dubna.  

Stavbařům společností Chládek & Tintěra a Metrostav se během uplynulých zimních měsíců podařilo dokončit všechny objekty, které byly podmínkou pro spuštění provozu ze stávající liché koleje na novou sudou kolej. Klíčovými objekty byl zárodek budoucího silničního tunelu, který bude křížit modernizovanou železniční trať, železniční spodek a svršek v celém úseku, nástupiště u koleje číslo 2 v nové zastávce Plzeň-Slovany, vybudování nových mostů v Koterově a aktivace nového zabezpečovacího zařízení, které se nachází v nové technologické budově v Koterově. Právě tam, s ohledem na nově vybudovanou zastávku Slovany, skončí i zastavování vlaků. Součástí této etapy bylo i zrušení železničního přejezdu (čímž se zvýší bezpečnost provozu).

Současně s převedením provozu na novou sudou kolej stavbaři začnou s rekonstrukcí stávající liché koleje a s pracemi na souvisejících objektech, jako jsou například mosty. Zdvoukolejněn bude celý téměř čtyřkilometrový úsek z nádraží v Plzni až ke Starému Plzenci v květnu příštího roku. Následovat bude ještě třítýdenní omezení v souvislosti s dokončovacími pracemi.

Společnost Chládek & Tintěra provádí zejména práce na železničním svršku a spodku v rámci celé stavby, dále vybuduje dvě nová nástupiště, trakční vedení v traťovém úseku a opraví most v km 346,013. V rámci celé stavby provede naše společnost rozvody VN a NN a osvětlení železniční stanice Plzeň-Koterov, obou lávek i přístupových komunikací.

Společnost Metrostav má na starost realizaci lávky, mostu, propustků, zárubních zdí, potrubního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelovodu a připravuje tunel pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy