Kilometr bezbariérových chodníků a sjezdů v Rumburku

26.6. 202465x

Po třičtvrtě roce jsme na konci června dokončili rozsáhlou úpravu chodníků a navazujících sjezdů v Jiříkovské ulici v Rumburku.

Hlavním důvodem opravy chodníků, které z převážné části přiléhají levé krajnici frekventované silnice II/263, bylo zřízení bezbariérových chodníků a zvýšení bezpečnosti podél frekventované silnice. „Kromě rekonstrukce samotného chodníku jsme také rozšířili dvě stávající autobusové zastávky, upravili jsme a rozšířili křižovatku s ulicí 2. Polské armády a vylepšili parkovací stání před základní školou Pastelka,“ vypočítává náplň projektu hlavní stavbyvedoucí Fridrich Herceg ze závodu mostních a inženýrských staveb. Součástí projektu byly zejména rekonstrukce sjezdů do místních komunikací a nově budovaná místa pro přecházení. Celkem se jednalo o zřízení 1100 m2 nových živičných povrchů komunikací a 1250 m2 povrchů ze zámkové dlažby.

Souvisejícími objekty stavby byly finální nové vodorovné značení, realizace záložní chráničky a zemnění pro rekonstrukci kabelových tras a stožárů veřejného osvětlení.

Investorem stavby, která začala v září loňského roku a skončila letos v červnu, je město Rumburk.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy