Kanalizační sběrač Rokytka je dokončen

6.5. 20151531x

Závod mostních staveb dokončil v Praze 9, v místě křížení Poděbradské ulice s Rokytkou, dvě oddělovací komory pro kanalizace jednotné soustavy pražského stokového systému. Komory nahradily původní historické.

Cílem stavby bylo nahradit provizorní stav stokové sítě v daném místě, aby již nedocházelo k zaplavování kanalizačního systému vzedmutou Rokytkou.

Hlavním stavebním objektem je nová shybka pod korytem Rokytky včetně vtokového a výtokového objektu, dále byla provedena úprava Rokytky spojená s opevněním břehů, výstavba nového oddělovače v Poděbradské ulici a stavební úpravy stávajícího oddělovače.

V rámci rekonstrukce sběrače provedli stavbaři také úpravu přibližně 110 metrů kanalizace o průměru 150 cm, jejíž stěny jsou obloženy čedičem. S výstavbou jedné z komor byla ještě spojena ražba štoly hornickým způsobem, a to v délce asi 10 metrů, aby bylo možné provést napojení stávající větve na novou oddělovací komoru, která je posunutá více do břehu než ta původní.

Investorem projektu je Pražská vodohospodářská společnost.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy