Kanalizační sběrač Rokytka je dokončen

Závod mostních staveb dokončil v Praze 9, v místě křížení Poděbradské ulice s Rokytkou, dvě oddělovací komory pro kanalizace jednotné soustavy pražského stokového systému. Komory nahradily původní historické.

Cílem stavby bylo nahradit provizorní stav stokové sítě v daném místě, aby již nedocházelo k zaplavování kanalizačního systému vzedmutou Rokytkou.

Hlavním stavebním objektem je nová shybka pod korytem Rokytky včetně vtokového a výtokového objektu, dále byla provedena úprava Rokytky spojená s opevněním břehů, výstavba nového oddělovače v Poděbradské ulici a stavební úpravy stávajícího oddělovače.

V rámci rekonstrukce sběrače provedli stavbaři také úpravu přibližně 110 metrů kanalizace o průměru 150 cm, jejíž stěny jsou obloženy čedičem. S výstavbou jedné z komor byla ještě spojena ražba štoly hornickým způsobem, a to v délce asi 10 metrů, aby bylo možné provést napojení stávající větve na novou oddělovací komoru, která je posunutá více do břehu než ta původní.

Investorem projektu je Pražská vodohospodářská společnost.

 Sdílejte článek s přáteli či kolegy...

  • Sdílejte článek s přáteli
  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy