Kanalizační sběrač Rokytka jde do soutěže

Vodohospodářskou stavbou roku 2015 se může stát hloubětínský kanalizační sběrač.

Stavbu, kterou závod mostních staveb dokončil loni v březnu, do soutěže společně přihlásily společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. (investor, Sweco Hydroprojekt a.s. (projektant) a Chládek a Tintěra a.s. (zhotovitel).

Cílem stavby bylo nahradit provizorní stav stokové sítě v daném místě, aby již nedocházelo k zaplavování kanalizačního systému vzedmutou Rokytkou. Stavbaři proto vystavěli dvě nové oddělovací komory pro kanalizace jednotné soustavy pražského stokového systému.

Hlavním stavebním objektem byla nová shybka pod korytem Rokytky včetně vtokového a výtokového objektu, dále byla provedena úprava Rokytky spojená s opevněním břehů, výstavba nového oddělovače v Poděbradské ulici a stavební úpravy stávajícího oddělovače.

Stejně jako v předchozích letech bude nastávající ročník soutěže „Vodohospodářská stavba roku“ vyhlášen ve dvou hlavních kategoriích, z nichž každá bude mít dvě podkategorie podle investičních nákladů.

Svaz je spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyhlašovatel soutěže pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. V první hlavní kategorii budou o ocenění soutěžit stavby pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, ve druhé pak stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod či k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem o vodách.

Výsledky soutěže budou oznámeny na setkání vodohospodářů v rámci Světového dne vody, který se uskuteční 22. března v Praze.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy