Dubá na Českolipsku má připravený prostor pro nové domy

20.2. 2023268x

Travnatá plocha na severozápadním okraji centra města je od konce loňského roku připravená pro výstavbu osmnácti rodinných domů.

Území pro výstavbu je velmi dobře dostupné ze silnice II. třídy 259 nebo ze Zahradní ulice. V rámci první fáze přípravy území měl náš závod mostních a inženýrských staveb za úkol srovnat terén, vybudovat splaškovou kanalizaci, vodovod včetně přípojek u jednotlivých parcel a provést vyvolanou přeložku plynovodního řadu. „Vytýčený terén pro parcely je mírně svažitý, což pro nás znamenalo odtěžit přibližně 1200 kubíků zeminy,“ podotýká hlavní stavbyvedoucí Leoš Opravil. Kanalizační a vodovodní řady měří shodně kolem 300 metrů, ke kterým je třeba připočíst ještě 18 přípojek. Sítě jsou napojeny na stávající řady.

První etapa přípravy území začala v druhé polovině července. Investorem akce je město Dubá, které dílo převzalo před koncem loňského roku.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy