Dozorový audit integrovaného systému managementu

25.11. 20111815x

Prokázali jsme, že dostáváme svých závazků

V druhé polovině listopadu nás navštívili komisaři certifikačního orgánu STAVCERT Praha s.r.o., aby provedli řádný dozorový audit systému managementu kvality. Byla prověřena samotná dokumentace systému a současně její praktické naplňování na stavbách a pracovištích.

Prověření dopadlo velmi kladně, oproti loňskému roku jsme zaznamenely mnohá zlepšení, která jsou důležitým závazkem v respektování norem ISO. Stále jsme si ale vědomi drobných nedostatků, které se v příštím období pokusíme eliminovat.

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy