Cyklostezka s lávkou přes Jizeru

Poklepáním základního kamene dnes 7. 6. 2022 slavnostně začala na břehu Jizery v Mladé Boleslavi stavba téměř 1,5 kilometru dlouhé cyklostezky s novým přemostěním řeky.

Nábřežní cyklostezka se pomalu začíná rýsovat v prostoru Krásné louky, která je hojně využívána k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Na obou koncích se nová trasa napojí na stávající zpevněné či nezpevněné komunikace.

Stěžejním objektem stavby je asi stometrové přemostění řeky pro cyklisty a pro pěší, které bude stát hned vedle stávajícího železničního mostu a areálu chovatelů. Autorem projektu je renomovaný architekt Josef Pleskot.

Živičný povrch čtyři metry široké cyklostezky bude v části trasy rozdělen napůl. Dva metry šíře bude představovat asfalt a zbylé dva metry mlatová cesta.

Během přípravných prací muselo nové cyklotrase ustoupit několik vzrostlých topolů. Výstavbou je vyvolána také přeložka drážního kabelu v délce kolem 250 metrů. Realizaci veřejného osvětlení podél celé trasy komplikuje podjezd pod stávající železniční tratí, kde bude nutné provést pro rozvod kabelů protlak pod mostním objektem.

S finálním dokončením celého projektu harmonogram počítá v březnu příštího roku. Objednatelem akce je město Mladá Boleslav. Stavba bude spolufinancována z fondů EU, z Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Výrazný je také příspěvek Nadačního fondu Škoda Auto.

  • Sdílejte článek s přáteli

    [addtoany]

  • Sledujte nás také na sítích
  • Volná pracovní místa
  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Archivy