Kvalifikace | Zelená firma

Úvod » Kvalifikace » Zelená firma

Počátkem roku 2013 jsme vstoupili do projektu Zelená firma určeného všem orgánům, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Naším hlavním cílem je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Sběrné boxy umístěné v našich pracovištích umožňují pohodlně třídit náš vlastní elektroodpad a baterie. Všechny takto posbírané elektrospotřebiče jsou odváženy do specializovaných zpracovatelských společností, přičemž velký důraz je kladen oddělení nebezpečných složek vyžadující speciální nakládání.

V červnu tohoto roku jsme také uspořádali velkou sběrovou akci určenou primárně pro všechny zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.