Společenská odpovědnost

Odpovědným přístupem k našim zaměstnancům, investorům, obchodním partnerům a k životnímu prostředí můžeme přispět k udržitelnému rozvoji a zlepšit oblasti, ve kterých působíme. Respektujeme všechny tři pilíře společenské odpovědnosti, budujeme etickou firemní kulturu s důrazem na neustálý rozvoj a spokojenost zaměstnanců. Usilujeme o vytváření podmínek pro vyváženost práce a osobního života a pečlivě dbáme na životní prostředí, snižujeme všechny negativní vlivy, které na své okolí vyvíjíme. Jsme aktivní účastníci několika programů, které deklarují naše společensky odpovědné úsilí.

V roce 2013 jsme se aktivně zapojili do projektu Zelená firma, který zdůrazňuje naši odpovědnost vůči životnímu prostředí. Naším hlavním cílem je eliminovat skládkování drobného elektroodpadu, a proto jsme ve svých pracovištích instalovali sběrné boxy pro efektivní třídění elektroodpadu a baterií. Veškerý shromážděný elektroodpad je následně odpovědně odesílán do specializovaných zpracovatelských společností s důrazem na bezpečné zpracování nebezpečných složek. Kromě toho jsme v červnu tohoto roku uspořádali rozsáhlou sběrovou akci, zaměřenou především na naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Certifikát ke stažení
Zelená firma

Podporujeme a pomáháme

14. února 2024 jsme úspěšně představili projekt s názvem Běž na VOŠ, který vznikl z potřeb VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín a za naší finanční i profesní podpory. Jeho cílem je zatraktivnit středoškolákům obor železničního stavitelství a prostřednictvím komunikace na sociálních sítích přiblížit výhody oboru pro jejich budoucí profesní život. Společně chceme motivovat studenty ke studiu na Vyšší odborné škole, obor Inženýrské stavitelství. „Nechce se ti na vejšku? Běž na VOŠku! Inženýrské stavitelství ti dá víc praxe než teorie a nastartuje tě tím správným směrem.“ Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, vyučuje obor Železniční stavitelství jako jediná škola v celé republice.

www.beznavos.cz