Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » ZŠ U stadionu a MŠ Masarykova v nových kabátech

ZŠ U stadionu a MŠ Masarykova v nových kabátech

Název projektu

Zateplení a výměna otvorových výplní 6. ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova

Investor

Město Litoměřice

Fakturační cena

34 667 870 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2015 – 09/2015

Základní školu U Stadionu tvoří celkem tři budovy se dvěma až třemi patry a jedna tělocvična. Stavbaři na všech objektech vyměnili okna, zateplili fasádu a střechu. Celkem vyměnili přibližně 220 oken, zateplili 4250 m2 fasády a dalších 3400 m2 je plocha nově zateplené střechy. K tomu je třeba ještě připočíst výměnu dvanácti prosklených stěn o ploše 25 m2 v tělocvičně a jednu 140 m2 velkou stěnu v hliníkovém rámu. Po provedení všech stavebních úprav dosáhnou úspory tepelné energie až 40 % původní spotřeby. Těchto úspor bylo dosaženo díky pouzitým materiálům. Jako zateplovací materiál byl použit tzv. šedý polystyrén o tloušťce 180 mm. Tepelné vlastnosti tohoto izolantu jsou zhruba o 20 % vyšší než standartní bílý fasádní polystyrén. Při výměně oken byly použity plastové profily o tlouštce 84 mm a izolační trojsklo. Tepelně-izolační vlastnosti těchto oken jsou oproti standartním oknům s izolačním dvosklem o 50 % vyšší. Budovy školy nyní dosahují téměř tepelných vlastností „pasivního domu“.

Mateřskou školu Kytička v Masarykově ulici tvoří dva dvoupodlažní pavilony, které spojuje hospodářská část. V každém pavilónu jsou dvě třídy. Středisko pozemních staveb tam vyměnilo 93 oken. Oproti pracím v základní škole U Stadionu tam stavbaři navíc museli stihnout ve stejném čase vyměnit 84 meziokenních vložek. Zatepleno bylo 1365 m2 fasády a 1350 m2 střechy. I v tomto případě byly použity nadstandartní izolační materiály včetně okenních profilů. V rámci stavby byla dále provedena nová vzduchotechnika celého objektu. Požadované vlastnosti objektu byly na závěr ověřeny tzv. Blower door testem. Objekty školky mají v plném rozsahu vlastnosti „pasivního domu“.