Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Rozšíření expedice DELI, 8.května, Lovosice

Rozšíření expedice DELI, 8.května, Lovosice

Investor

Opavia-Lu, s.r.o.

Vedoucí stavby

Petr Suchý, DiS.

Fakturační cena

6 112 876 bez DPH

Doba výstavby

Rozšíření expedice bylo provedeno jako přístavba ke stávající budově. V místě výstavby se nacházela nevyhovující budova, která byla zdemolována. Z důvodu nevyhovujících zakládacích podmínek bylo nutno vytvořit pilotové založení s kalichy a železobetonovou deskou. Nosnou konstrukci tvořila prefabrikovaná železobetonová konstrukce. Obvodový plášť tvořily sendvičové panely a střecha byla tvořena z trapézového plechu, tepelné izolace a povlakové krytiny. Celá stavba probíhala bez přerušení provozu expedice.