Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály, obec Malšovice

Mezinárodní kemp v mikroregionu Labské skály, obec Malšovice

Investor

Obec Malšovice

Vedoucí stavby

Petr Suchý, DiS.

Fakturační cena

9 913 000 bez DPH

Doba výstavby

Rozšíření expedice bylo provedeno jako přístavba ke stávající budově. V místě výstavby se nacházela nevyhovující budova, která byla zdemolována. Z důvodu nevyhovujících zakládacích podmínek bylo nutno vytvořit pilotové založení s kalichy a železobetonovou deskou. Nosnou konstrukci tvořila prefabrikovaná železobetonová konstrukce. Obvodový plášť tvořily sendvičové panely a střecha byla tvořena z trapézového plechu, tepelné izolace a povlakové krytiny. Celá stavba probíhala bez přerušení provozu expedice.