Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Dostavba a rekonstrukce Zimního stadionu v Litoměřicích

Dostavba a rekonstrukce Zimního stadionu v Litoměřicích

Investor

Město Litoměřice

Vedoucí stavby

Ing.Michal Novák, hlavní stavbyvedoucí Ing.Jiří Kuncl

Fakturační cena

234 261 763 Kč bez DPH

Doba výstavby

01/2009 – 03/2010

Na základě veřejného výběrového řízení získala společnost Chládek & Tintěra, a.s. zakázku "Dostavba a modernizace Zimního stadionu v Litoměřicích".

Jednalo se o modernizaci již déle rozestavěného zimního stadionu s doplněním o multifunkční celoročně využitelný sportovní komplex, který by odpovídal současným standardům. Projektovou dokumentaci zpracoval pražský projektový atelier H-projekt s.r.o. pod vedením Ing. Petra Hruschky a následnou realizaci provedla společnost Chládek & Tintěra, a.s.

Doba výstavby byla od 1/2009 do 2/2010. Stavba byla financována z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 208 mil. Kč a Město Litoměřice se podílelo částkou 85 mil. Kč.
Nově dostavěná multifunkční aréna leží nedaleko od historického centra města Litoměřic, a je tedy snadno dostupná pro sportovce i sportující a diváckou veřejnost. Svým uspořádáním s dvěma výrazně různými nástupními úrovněmi je přirozeně rozdělena na dvě části – sportovní s komplexním zázemím a diváckou. Obě části jsou řešeny bezbariérově.
Sportovní část zahrnuje vstup sportovců s recepcí a občerstvením, šatny sportovců, zázemí pro bruslení veřejnosti, velkou halu s ledovou plochou vhodnou i pro letní využití, víceúčelovou tělocvičnu a malý cvičební sál. Je doplněna sportovní ubytovnou s dvoulůžkovými pokoji s hygienickým zázemím s celkem 44 lůžky, jídelním provozem a dobře vybaveným regeneračním provozem se saunou, párou, vířivkou a masérnou. Vše je doplněno technickým a provozním zázemím arény včetně administrativních a klubových prostorů.

Divácká část má tribuny pro 1 750 sedících a 200 stojících diváků, pokladnu, WC a občerstvení diváků včetně zázemí pro invalidní osoby. Celý prostor má nové osvětlení a ozvučení. Aréna je doplněna dvěma parkovišti, pěšími komunikacemi, novými sadovými úpravami a venkovním osvětlením.

Pro samotnou realizaci celého díla bylo nejdůležitější naplánovat jednotlivé fáze výstavby a současně rekonstrukci střechy, která je z 90 % nad všemi stavebními objekty.

Začalo se s bouracími pracemi starých šaten a západní tribuny, kde se pažila jáma hluboká 9 m. Poté se všechny objekty A, B, C, D zakládaly na piloty s armovanými rošty a deskami. Bylo použito několik rozdílných technologií nosných systémů od zděných, monolitických, ocelových skeletových po různé kombinace včetně montovaných. Zajímavé jsou tisícimetrové kombinace fasád – vnitřních i vnějších z cihelných obkladů, pohledových kazet a trapézů až k barevným kombinacím silikátových omítek. Pouze z leteckého pohledu je možné vidět skoro 9000 m2 šedé fóliové krytiny na střeše. Stavební úpravy schodišť na tribuně se sanacemi povrchů jsou zakryty cca 1750 novými sedačkami v modré a oranžové barvě.

Veškerý interiér stavby (keramické dlažby a obklady, dveřní křídla, malby, rámy oken a dveří, sportovní povrchy tělocvičen atd.) byl řešen různými barvami v průběhu stavby. V celém objektu je řešena komplexní vzduchotechnika s měřením a regulací v návaznosti na ústřední vytápění. Samozřejmostí je elektrický požární systém, poplašný zabezpečovací systém a integrovaný rozhlas. Komfort zajišťuje také místní intranet s anténními kabelovými rozvody.