Reference | Pozemní stavba

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Celková oprava objektu budovy zastávky Jiřetín pod Jedlovouč.p. 280

Celková oprava objektu budovy zastávky Jiřetín pod Jedlovouč.p. 280

Investor

SŽDC,s.o., SDC Ústí nad Labem

Vedoucí stavby

Petr Suchý, DiS.

Fakturační cena

4 879 000 bez DPH

Doba výstavby

Celková oprava budovy na regionální trati zahrnovala nátěr střešní krytiny, opravu hromosvodné soustavy, rekonstrukci přístřešku pro cestující, výměnu výplní otvorů, provedení nové fasády vč. klempířských prvků, položení zámkové dlažby pod přístřeškem pro cestující, provedení bezbariérového přístupu pomocí nájezdové rampy se zábradlím, rekonstrukci topení.