Výměna pražců ve stanici Vejprnice

Název projektu

Výměna pražců ve výhybkách č. 7,8,9,10 žst. Vejprnice trati Plzeň hl. n. – Domažlice

Fakturační cena

1 103 847 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2010 – 03/2010

Investor

SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Plzeň