Výměna pražců a kolejnic v Havlovicích

Název projektu

Výměna kolejnic a pražců Havlovice

Fakturační cena

7 390 003 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2017-11/2017

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň

Během patnáctidenní výluky se středisku údržby infrastruktury podařilo vyměnit železniční svršek v okolí stanice na Domažlicku.

Hlavním důvodem prací ve stanici Havlovice, která se nachází na trati Domažlice – Planá u Mariánských lázní (bývalá odbočka Pasečnice) byly dosluhující součásti železničního svršku. Některé díly byly až 70 let staré. Stavbaři měnili jak staré dřevěné pražce za betonové, tak kolejnice a štěrkové lože. Veškeré práce  prováděli v km 5,96–6,4 této trati.

Kromě výměny částí železničního svršku ve výhybkách a kolejích č. 1 a č. 2 středisko údržby postavilo ve stanici Havlovice nové nástupiště v délce 60 metrů s oboustrannou hranou a zrekonstruovalo přechod ke koleji č. 1.

Osvědčení ke stažení