Sanace mostu nedaleko Dehtína

Název projektu

Sanace SS mostu v km 56,688 (Dehtín) trati Železná Ruda – Plzeň

Fakturační cena

548 755 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2012 – 10/2012

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň