Oprava mostu u Nového Kramolína

Název projektu

Oprava SS a provedení PKO OK mostu v km 16,913 (Nový Kramolín), trati odb. Havlovice–Tachov

Fakturační cena

277 936 Kč bez DPH

Doba výstavby

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň