Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Úvod » Reference » Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí » Oprava propustku v km 53,836 (Luby) trati:Horažďovice př. – Klatovy

Oprava propustku v km 53,836 (Luby) trati:Horažďovice př. – Klatovy

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň

Vedoucí stavby

Josef Jakubec

Fakturační cena

445 068 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2012 – 08/2012