Oprava propustku u obce Luby

Název projektu

Oprava propustku v km 53,836 (Luby) trati Horažďovice př. – Klatovy

Fakturační cena

445 068 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2012 – 08/2012

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň