Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Oprava propustku v km 53,836 (Luby) trati Horažďovice př. – Klatovy

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň

Fakturační cena

445 068 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2012 – 08/2012