Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Oprava propustku v km 19,894 (Kornatice) trati Rokycany–Nezvěstice

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň

Fakturační cena

250 878 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2012 – 09/2012