Oprava propustku u Jindřichovic

Název projektu

Oprava propustku v km 33,762 (Jindřichovice) trati Horažďovice př. – Klatovy

Fakturační cena

316 350 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2011 – 05/2011

Investor

SŽDC s. o. SDC Plzeň